kazakhstan
almaty
MR KANYSH ADELBAYEV APT. 15, BLDG 24
SAMAL 1
ALMATY - .
madinase@gmail.com
+77272508338